Čajetinska osnovna škola u međunarodnom programu Eko - škole

11 Oktobar 2013

Osnovna škola "Dimitrije Tucović" iz Čajetine se u septembru ove godine uključila u međunarodni program Eko-škole, koji predstavlja sistem nagrađivanja predškolskih i školskih ustanova na lokalnom, državnom i međunarodnom nivou.

U ovaj program se uključuju škole koje brigu za životnu sredinu predstavljaju kao trajnu vrednost i način življenja kroz kvalitetan model vaspitanja i obrazovanja.

U Srbiji je ovaj program 2011. godine bio u pilot fazi, a u školskoj 2012/13 godini, uz podršku Centra za promociju nauke, započeto je prijavljivanje prvih predškolskih i školskih ustanova i Srbija je ucrtana na mapu sveta među zemlje u kojima se sprovodi međunarodni program Eko-škole.
 
Nacionalni mentor  programa u Srbiji, u ime strukovnog udruženja je organizacija Ambasadori održivog razvoja i životne sredine, uz podršku Centra za promociju nauke Republike Srbije i partnerstva Saveza učitelja Srbije i Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Podršku programu je dalo i Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, a Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije u načelu je podržalo projekte u kojima škole učestvuju.

Program se realizuje kroz sedam jasno definisanih koraka, a prvi je formiranje Eko odbora koji čine predstavnici zaposlenog osoblja iz škole, učenici, roditelji, privrednici, članovi građanskih organizacija i udruženja, drugih institucija, lokalne uprave i medija. Nakon ispunjavanja postavljenih kriterijuma o izradi i sprovođenju programa koji u školi uspešno deluje najmanje devet meseci, škola stiče uslov za dobijanje Sertifikata o sticanju statusa međunarodne Eko-škole.

Konstitutivna sednica Eko odbora u OŠ "Dimitrije Tucović” je održana 09.10. 2013. godine uz prisustvo svih navedenih aktera. Na sednici je direktorka škole, Milka Vasiljević prisutnima predstavila program, izabrana je koordinatorka, mr Zorica Milosavljević, i ona  je predstavila planirane korake, kao i šta se od članova Odbora tokom školske godine očekuje.

Da bi se program uspešno realizovao, potrebno je da sve zainteresovane strane uzmu aktivno učešće, kao i da se čitava škola i lokalna zajenica što više uključe u sadržaje koji se budu predvideli planom i programom. Osnovna ideja ovog programa je da škola kao centralna ustanova, okupi sve relevante činioce u lokalnoj zajednici, kako bi se na kvalitetan i organizovan način obrađivale teme i sprovodile aktivnosti od značaja za očuvanje i unapređivanje stanja životne sredine.

Na konstitutivnoj sednici Eko-odbora, dogovoreno je da se u narednom periodu definiše plan aktivnosti, koji će se usvojiti na sledećoj sednici  planiranoj za dve nedelje.

Jagoda Jeremić
član Eko-odbora

Javni sektor Obaveštenja Edukacija Opština Čajetina, Čajetina