Biblioteka "Ljubiša R. Đenić" - Letnji program čitanja

1 Avgust 2013  /  Izvor: Biblioteka "Ljubiša R. Đenić"

Tokom leta 2013. godine, u deset javnih biblioteka Zlatiborskog okruga, biće predstavljen i organizovan "IBBY - Zajednički letnji program čitanja". 

Ovaj zajednički projekat, čiji je učesnik i biblioteka "Ljubiša R. Đenić", podržan je od strane Međunarodnog odbora za književnost za decu i mlade (International Boards on Books for Young People).

"Letnji program čitanja" je u biblioteci "Ljubiša R. Đenić" prepoznat kao uspešan način okupljanja dece u biblioteci kao i jedan od načina kreativno provedenog slobodnog vremena tokom raspusta. Dinamika rada tri grupe dece (prva grupa - od 4 do 7 godina, druga grupa - od 7 do 10 godina i treća grupa - od 10 do 12 godina) isplanirana je i odvijaće se kroz dobro osmišljene kreativne radionoce.

Prve radionice održane su u junu, neposredno po završetku školske godine, i to: u ponedeljak, 17. juna deca najmlađe grupe su gledala slikovnice na video bimu dok su im ih bibliotekari čitali, a zatim su crtala svoj doživljaj slikovnice. U utorak, 18. juna srednja grupa je pravila porodična stabla i pričala o tome šta zna o porodici, tradiciji, zavičaju. U sredu, 19. juna 2013. godine, deca od 4. do 6. razreda su se upoznala sa petnaestak zemalja sveta i njihovim karakterističnim obeležjima, a zatim su čitala o Japanu iz knjige "S decom oko sveta" i pravila origami tehnikom različite predmete od papira u boji.

Tokom jula meseca održane su po dve radionice za svaku grupu i, pored već poznatih tema iz juna, uključene su i teme kao: "Deca na pozornici", "Pričamo bajke", Kviz, "Pesme koje volim" (druženje sa zavičajnom pesnikinjom Mirjanom Ranković Luković), "Dizni", "Narodna radinost" (deci je naš zavičajni pesnik Dobrosav Obradović pričao o narodnoj tradiciji, narodnim umotvorinama i na hamer papiru im nacrtao ljude u narodnij nošnji), "Mali Japanci" (master japanskog jezika i književnosti Slađana Đurović je deci pričala o Japanu, njihovoj kulturi, običajima, jeziku...)

12,13,14. i 19,20,21. avgusta 2013. godine takođe će se održati radionice i, pored već poznatih tema iz prethodna dva meseca, u planu su i teme: Kreiranje stripa, Bajkoteka, Kviz, "Potraga za blagom", Kefalica...

Kultura & tradicija Obaveštenja Opština Čajetina, Čajetina