Asfaltiranje puteva u seoskim mesnim zajednicama na teritoriji opštine Čajetina

30 Jul 2014  /  Izvor: Opština Čajetina

1

Pored radova na putnoj mreži na Zlatiboru, pažnja je posvećena i izgradnji puteva u seoskim mesnim zajednicama. Završeno je asfaltiranje velikog broja puteva koji su obuhvaćeni planom mesnih zajednica. Asfaltiran je put za Uroševiće - MZ Branešci u dužini oko 600 metara, 400 metara puta u MZ Tripkova put Čunkovi - Krnda, prema izvorištu Sušičko vrelo, u MZ Semegnjevo završeno je asfaltiranje puta Luke-Džambasi, u MZ Jablanica prema železničkoj stanici, na Rudinama je asfaltiran put Dedići-Vlasonjići, u Golovu put prema Krivoj Reci niz reku Grabovicu, kao i u MZ Dobroselica put u dužini od 500 metara.

Preostale aktivnosti, a za koje su potpisani ugovori odnose sa na radove u MZ Trnava - put za Goloušu i put za Tošiće, zatim MZ Alin Potok - put za Savičiće, MZ Šljivovica asfaltiranje puta za Iviće i Bondžuliće. Pomenuti radovi realizovani su na osnovu nabavki koje su rađene preko mesnih zajednica. Pored toga, potpisan je ugovor za realizaciju tendera za izgradnju puteva i ulica koje finansira opština Čajetina, a izvođač radova je preduzeće „Putevi-Ivanjica“, dok je vrednost radova oko 36 miliona dinara. U okviru ovog ugovora radovi će početi krajem jula. Najpre će se, prema planu raditi asfaltiranje puta Tovilište - Jovo Petrović MZ Sirogojno zaseok Čičkova, zatim Oko-Branešci, u Željinama oko 750 metara puta, nastavak asfaltiranja puta za Savičiće u MZ Alin Potok, završetak  radova na asfaltiranju puta u Novakovićima MZ Gostilje, završetak asfaltiranja puta Drenova - Katušnica, nastavak asfaltiranja puta za Iviće u Šljivovici, u Krivoj Reci asfaltiranje puta  Gukići - Zlatići, nastavak radova u Trnavi - put za Goloušu, spajanje puta Centar sela - Donji Ljubiš u dužini od 700 metara, radovi na asfaltiranju puta MZ Mušvete za Gavoviće i Bućiće, u MZ Jablanica put za Bakiće, spajanje puta u MZ Dobroselica - od Borove Glave prema centru sela.

Bojana Božanić, pomoćnica predsednika opštine Čajetina, navodeći detaljan plan aktivnosti na asfaltiranju puteva na teritoriji opštine Čajetina, izrazila je očekivanja da će se radovi realizovati prema dinamici iz ugovora, kao i da će vremenski uslovi dozvoliti nesmetan rad. Takođe je istakla, da su rebalansom budžeta, opredeljena sredstva za asfaltiranje još nekoliko putnih pravaca. Planirano je asfaltiranje puta za Sokiće i Arsiće u MZ Tripkova, Nikolino brdo - MZ Branešci, biće izvršena i popravka puta za manastir Uvac, put za Jankoviće (MZ Rožanstvo).
U narednom periodu očekuje se završetak javne nabavke za asfaltiranje puteva u Šipoviku, Kaldrmi, kao i u centru Mesne zajednice Čajetina, a sve u vrednosti do 3 miliona dinara.
Asfaltiranje prema zahtevima građana biće izvršeno na Zlatiboru, pre svega u naselju Zova, kao i još nekoliko manjih ulica koje nisu asfaltirane u proteklom periodu.

Javni sektor Obaveštenja Opština Čajetina, Sirogojno, Jablanica, Alin potok, Branešci, Golovo, Gostilje, Kriva Reka, Ljubiš, Mušvete, Rožanstvo, Rudine, Šljivovica, Tripkova