Apartmanski kompleks Kalman K3 na Zlatiboru - spoj tradicije i savremene arhitekture

15 Maj 2014  /  Izvor: Ekapija, Svet Mapei, Kalman

Prostrana visoravan Zlatibor nalazi se u jugozapadnom delu Srbije na 235 kilometara od Beograda. Nalazi se na nadmorskoj visini između 700 i 1.500 metara, a najviši vrh je Tornik. Zahvaljujući specifičnoj klimi i karakterističnim kontinentalnim i vazdušnim strujanjima, koja se mogu naći samo ovde, harmoničnom odnosu između pošumljenih predela jela, bora i smrče i prostranih livada, prekrivenih živopisnim biljem, rekama i potocima, nezagađenom vazduhu, zdravoj i čistoj vodi, velikom broju sunčanih dana u godini, Zlatibor se razvio u čuveni turistički centar, sa najdužom turističkom tradicijom među planinama u Srbiji.

Naziv Zlatibor počinje intenzivno da se koristi od 18. veka, a postoje tri predanja o nastanku imena Zlatibora. Prema prvom ime je nastalo od zlatne boje pašnjaka na Zlatiboru, prema drugom jer su se doseljenici hvalili bogatstvom borove šume, govoreći: "Zlatan je to bor!" Treće predanje govori o tome da je to ime postalo od veoma retke vrste belog bora, tzv. zlatnog bora, čiji je latinski naziv Pinus Silvestris Variegata Zlatiborica.

Apartmanski kompleks Kalman K3

U centralnom delu Zlatibora, u mirnom kraju, smešten je apartmanski kompleks Kalman K3. Kompleks se nalazi na 970 metara nadmorske visine, okružen je šumom i udaljen oko 200 metara od pešačke zone. Nedaleko od objekata nalazi se Crkva Preobraženja Gospodnjeg.

Sastoji se od tri odvojena objekta koji pružaju prelepe poglede ka zelenom pojasu, centralnim dešavanjima i crkvi. Na simboličan način kompleks oslikava neraskidivu vezu između čovekovih misli, dela i osećanja, u kome se arhitektura oslanja na postojeće nasleđe Zlatibora i elemente izvedene iz tradicije kombinuje i prevodi na jezik savremene arhitekture. Kalman K3 spaja kombinaciju zdravog života, sporta, rekreacije, odmora i prirode u jednu celinu.

Primena visoko kvalitetnih ekoloških materijala na projektu

Ideja investitora bila je da izgradi atraktivan apartmanski kompleks, koji bi bio spoj tradicije i savremene arhitekture. Posebna pažnja posvećena je oblikovanju i postizanju kvalitetnog prostornog izraza namenjenog aktivnostima korisnika sa naglašenom estetikom ka detaljima, koja dočarava ugođaj porodičnog doma. Predviđeno je korišćenje visoko kvalitetnih i ekoloških materijala (drvo, kamen, italijanska granitna keramika, parket vrhunskog kvaliteta). Izvođač Domus gradnja je predložila investitoru sistemska rešenja i proizvode Mapei, kako bi se ispoštovali najviši zahtevani standardi gradnje, pravilno pripremile podloge, završne podne obloge adekvatno ugradile, a prostori u kojima se to zahteva hidroizolovali.

Prostor komunikacija u objektima se često ostavlja nezavršen do same predaje objekta u eksploataciju. Stepenišne komunikacije su i u ovom slučaju trebalo biti pripremljene za završnu obradu i postavljanje obloge od keramičkih pločica. S obzirom na kratke rokove, a kako bi se i ovaj deo objekta mogao predati u funkciju kad i apartmani, izvođač je odlučio da pripremu podloge na stepenicama uradi sa TOPCEM-om. TOPCEM je specijalno vezivo koje se koristi za izradu brzosušećih estriha sa kontrolisanim skupljanjem. TOPCEM potpuno zamenjuje cement u estrihu i zato ga ne treba mešati sa drugim cementom. Estrih pripremljen sa TOPCEM-om ima visoku čvrstoću (≥30 MPa posle 28 dana). U odnosu na klasične estrihe najveća razlika i prednost estriha izrađenog TOPCEM-om je znatno kraće vreme čekanja (i do 7 puta) pre ugradnje hidroizolacije ili oblaganja završnom oblogom.

Mapelastic sistem - pouzdana hidroizolacija

Na predlog izvođača na terasama apartmana i u sanitarnim čvorovima investitor je odlučio da primeni savremen i pouzdan sistem hidroizolacije ̶ Mapelastic sistem. Prednost izrade fleksibilne hidroizolacione membrane MAPELASTIC u odnosu na postavljanje i varenje bitumenskih traka, je u tome što se radi o ekološkom postupku, brzoj i jednostavnoj ugradnji i direktnom lepljenju keramičkih pločica na hidroizolaciju.

Masa se nanosi gletericom u dva sloja, ukupne debljine 2 mm, sa umetanjem mrežica od staklenih vlakana otpornih na alkalije MAPENET 150, čime se poboljšava premošćavanje eventualnih pukotina (čak do 1,5 mm) kod nestabilnih podloga. Za spojeve horizontalne i vertikalne površine koriste se gumirane poliestarske trake MAPEBAND sa posebnim fazonskim elementima za obradu uglova i slivnika, čime je stvorena kontinualnost hidroizolovanog sloja. Preko sloja hidroizolacije MAPELASTIC lepljene su podne obloge keramičke pločice. Primena sistema Mapelastic omogućava da donji slojevi ostanu suvi, s obzirom na to da se hidroizolacija nalazi u gornjoj zoni preseka poda koji je direktno izložen uticaju vode i vlage.

Polaganje i fugovanje keramičkih pločica i sistem podnog grejanja

Sistemi podnih grejanja nalaze sve više primenu u enterijerima i eksterijerima, gde je to projektima predviđeno. Zlatibor je turistički centar koji živi i leti i zimi. Zimski uslovi zahtevaju dobar sistem grejanja, kako bi boravak u prostorijama bio prijatan. Projektant je u apratmanima predvideo sistem električnog podnog grejanja sa polaganjem pločica velikih formata. U tom slučaju projektni zahtev je uslovio primenu lepkova koji podnose velike deformacije. Zato je predložen i upotrebljen KERAFLEX MAXI S1, poboljšani fleksibilni cementni lepak u klasi C2TE S1, koji se može nanositi u sloju do 15 mm i ima izuzetnu prionjivost od 2,6 MPa. Pored toga ima produženo otvoreno vreme za polaganje keramičkih pločica i proizvoda od kamena. Proizveden je u skladu sa Low Dust tehnologijom, koja omogućava rad bez prašine, a ujedno je veoma jednostavan za primenu.

Lepljenjem pločica ovim lepkom omogućeno je fugovanje na zidovima posle 4 do 8 sati, a na podovima posle 24 sata. Na podovima je u prvi sloj lepka postavljena mreža električnih kablova, a drugim slojem lepka mreža je kompletno prekrivena i zalepljene su keramičke pločice sa 100 % prekrivenosti površine. Zatim je urađena proba podnog grejanja. Fugovanje je izvedeno brzosušećom masom ULTRACOLOR PLUS, raspoloživom u 26 boja, koja ne uzrokuje iscvetavanje i promenu boje, vodoodbojna je i otporna na pojavu buđi.

Za lepljenje keramičkih pločica na zidove kupatila i kuhinja izvođač se, zbog izuzetnih tiksotropnih svojstava, odlučio za poboljšani cementni lepak sa produženim otvorenim vremenom ADESILEX P9. Jednostavan je za primenu, a omogućava fugovanje posle 8 sati. Lepak ADESILEX P9 korišćen je i za lepljenje keramičkih pločica u prostoru stepenišnih komunikacija.

Zapunjavanje spojeva
Dilatacioni spojevi na terasama, u kupatilima, spojevi između odvoda i sanitarne opreme zapunjavani su silikonskom masom MAPESIL AC, koja je raspoloživa u 26 boja i transparentnoj, otporna je na buđ i bakterije. Široka paleta boja prati paletu Mapei masa za fugovanje, tako da se prilikom realizacije projekata ne narušava estetski karakter površina koje su obrađene keramičkim pločicama.

Izrada poda u garažama
Za izradu poda u garažama primenjen je proizvod MAPETOP N AR6. To je već pripremljen fini posip za izradu monolitnih betonskih podova sa povećanom čvrstoćom i visokom otpornošću na habanje. MAPETOP N AR6 proizveden je na bazi portland cemenata, mineralnih punioca visoke čvrstoće i optimalne granulacije, specijalnih dodataka i neorganskih pigmenata postojanih na svetlost i alkale. MAPETOP N AR6 pokazuje izraženu površinsku popunjenost obrađene podne površine i visoke tvrdoće. Njegovom primenom postižemo protivprašnost, lakše održavanje, a prema želji i obojenost završne, na habanje visoko otporne betonske površine.

Tehnički podaci

Apartmanski kompleks Kalman K3, Zlatibor
Investitor: Kalman d.o.o.
Projektni studio: Prodeco
Odgovorni projektant: Olivera Mitović, d.i.a.
Generalni izvođač: Gramax PGP d.o.o.
Stručni nadzor: Zoran Panić, d.i.g.
Nadzor za zanatske radove: Robert Bajić
Izvođač za opisane radove: Domus gradnja d.o.o. i Svetozar Babić, d.i.g.
Izrada poda u garažama: Zofix gradnja i Zoran Jovanović
Mapei distributer: UC Partizan d.o.o.
Vreme izvođenja radova: 2012. – 2013. godina

Privreda & usluge Promocija Opština Čajetina, Zlatibor