Ako želite da započnete posao - novi konkurs za startap preduzetnike IBC Zlatibor

12 April 2022

1

Inovacioni biznis centar Zlatibor koji organizuje podršku početnicima u preduzetništvu putem start up projekata raspisao je konkurs putem koga će odabranim kandidatima biti obezbeđena podrška.
Finansijsku i organizaciono tehničku podršku koju na ovaj način obezbeđuje Inovaciono biznis centar mogu dobiti isključivo početnici, odnosno lica koja započinju biznis.
Finansijska podrška odnosi se na nabavku neophodne opreme i drugih neophodnih sredstava, a organizaciono-tehnička podrška podrazumeva korišćenje kancelarijskog prostora i opreme u prostorijama IBC.

Način apliciranja je krajnje jednostavan i sprovodi se popunjavanjem obrasca dostupnog na sajtu Inovacionog biznis centra ibczlatibor.rs/konkursi/  gde se mogu naći i detaljno opisani uslovi, kao i spisak potrebne dokumentacije.

Za sve dodatne informacije kandidati se mogu obratiti Inovacionom biznis centru na broj telefona: 031/3100 322 ili 064/824 06 45, takođe na e-mail: radivoje.misovic@ibczlatibor.rs

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti zaključno sa 26.04.2022. elektronskom poštom na radivoje.misovic@ibczlatibor.rs  ili lično na adresu Inovacioni biznis centar Zlatibor DOO , Miladina Pećinara 2, 31 315 Zlatibor, sa naznakom “Prijava za start up konkurs”.

Privreda & usluge Obaveštenja Opština Čajetina, Zlatibor