25 godina postojanja Centra za socijalni rad Čajetina

2 April 2015  /  Izvor: Opština Čajetina

1

Centar za socijalni rad opštine Čajetina 1. aprila 2015. godine, obeležio je 25 godina postojanja.  U proteklom periodu Centar je poslovao u okviru zgrade Opštinske uprave Čajetina, a od danas, Centar za socijalni rad, poslovaće u novim prostorijama u prostoru gde se nekada nalazio Opštinski organ za prekršaje. Nove kancelarije koje su obezbeđene uz pomoć opštine Čajetina, opremljene su zahvaljujući sredstvima za kupovinu nameštaja i računarske oppreme, koja su dobijena od Ministarstva rada, zapšljavanja i socijalne politike Republike Srbije, kao i uz podršku  Opštine.  

Osnovan 1990. godine, Centar za socijalni rad, počeo je sa radom kao pravni sledbenik Fonda za socijalnu zaštitu opštine Čajetina. Tokom četvrt veka postojanja bavi se socijalnom i porodično - pravnom zaštitom stanovnika naše Opštine.

Na osnovu Porodičnog zakona Centar vrši poslove starateljstva nad maloletnim i odraslim licima, učestvuje u postupku oduzimanja i vraćanja poslovne sposobnosti građana, učestvuje u postupcima ostvarivanja prava na izdržavanje, vrši poslove usvojenja, pruža pomoć u sređivanju bračnih i porodičnih odnosa, daje predloge i mišljenja sudu  o mirenju bračnih drugova, poveravanju dece i izmeni odluke o poveravanju.

Centar pruža pomoć deci i omladini  sa poremećajima u ponašanju, vrši opšti i stalni nadzor nad vršenjem roditeljskog prava, daje mišljenje o podobnosti maloletnika  za sklapanje braka po zahtevu suda, pruža pomoć u razvojnim problemima dece, izvršava vaspitne mere prema maloletnicima kojima je sud izrekao vaspitnu meru i predlaže njihove obustave i izmene, interveniše kod drugih institucija, kada to potrebe korisnika nalažu i vrši druge usluge socijalnog rada u vezi sa porodično-pravnom zaštitom građana-korisnika.

Centar obavlja i stručne poslove u sprovođenju socijalne zaštite i socijalnog rada. Normative i standarde za obavljanje poslova Centra za socijalni rad u vršenju javnih ovlašćenja utvrđuje Ministarstvo za socijalna pitanja Republike Srbije.

Javni sektor Promocija Opština Čajetina, Čajetina