100 novih plastičnih kontejnera za odlaganje otpada

22 Februar 2021  /  Izvor: Sportski centar Čajetina

1

KJP „Zlatibor“ Čajetina nabavilo je 100 novih plastičnih kontejnera za odlaganje otpada zapremine 1,1 kubni metar. Sredstva za ovu nabavku, vrednosti 2.322.000 dinara sa PDV-om, obezbeđena su iz sopstvenih sredstava.

Novi kontejneri zameniće metalne koji se nalaze u pojedinim delovima naseljenog mesta Zlatibor. Metalni će u narednih nekoliko dana biti raspoređeni u MZ Kriva Reka, duž glavnog puta, kao i na skretanjima za zaseoke, čime će se obezbediti veća pokrivenost ovog sela komunalnom opremom.

Podsećamo, u prošloj godini KJP „Zlatibor“ je nabavilo ukupno 250 novih kontejnera, vrednosti 5.805.000 dinara sa PDV-om. 

Sa takvim trendom se nastavlja, a ovom prilikom  se apeluje na sugrađane da unutar posuda ne odlažu zapaljive materije, kao i građevinski otpad, jer to dovodi do njihovog oštećenja i uništavanja, a samim tim i do narušavanja  sistema.

Javni sektor Obaveštenja Opština Čajetina, Zlatibor