Tomić - fabrika betona i građevinska operativa

Zlatiborska 022 A, Čajetina
Zlatibor  Mapa, Put do objekta
  +381313831127   tomic@tomic.rs  Web: ZTR Tomić

ZTR "Tomić" Čajetina nastala je kao autoprevoznička firma 1994. godine. 2000. godine, počinje se sa građevinskom operativom, a 2005. kupovinom fabrike betona, delatnost se proširuje na proizvodnju i transport gotovog betona, kao i prodaju rasutih građevinskih materijala.

Materijal
U prodaji su rasuti materijali, kameni agregati frakcija 0-64mm, pesak za zidanje, kao i separirani pesak, jalovina, kao i lomljeni kamen.

Usluge
- Sve vrste zemljanih radova: iskopi, rušenja, nasipanje, valjanje, izrada puteva…
- Mašinski utovar i istovar.
- Prevoz robe u drumskom saobraćaju.

Vozni/mašinski park se sastoji od:
- Bager guseničar Kobelco + HP čekić
- Bager točkaš JCB 145
- Bager točkas JCB 175
- Kombinovana mašina JCB 4CX + HP čekić
- Kombinovana mašina JCB 4CX
- Utovarivač 3m3, Valjak, više prikolica
- 10 kamiona kiper
- kamion tegljač sa pratećim poluprikolicama
- 2 valjka
- 2 buldožera
- 2 mini bagera
- Mini damper
- Mini utovarivač Caterpillar
- Vibro ploče...

Beton
U posedu firme je fabrika betona kapaciteta 60m3/čas, Beton pumpa Waitzinger, dužine 37 metara, Mikser-pumpa Cifa dužine 28 metara, Mikser-pumpa Cifa dužine 24 metara.
Ukupan transportni kapacitet je 40m3 u nizu.

Poboljšanje kvalitativnih karakteristika betona, dodavanjem odgovarajućih aditiva.
Kontrolne betonske kocke se ispituju na Institutu za materijale i konstrukcije Građevinskog fakulteta u Beogradu.

SZR Tomić Čajetina Ćeten

Vest: Tomić - fabrika betona i građevinska operativa
Kontaktirajte nas