Medicinske usluge Čigota Kraljeve vode 30
ZlatiborMapa, Put do objekta
  +381 31 597 259
Ultrazvuk Ultrazvuk Kardiolog Doktori Čigota Doktori Čigota Medicinske usluge Čigota Dijagnostika Čigota Medicinske usluge Čigota Laboratorija Medicinske usluge Čigota Fizikalna terapija Medicinske usluge Čigota Lečenje Laboratorija, Lekar, Medicinski centar
Medicinske usluge Čigota Kraljeve vode 30
Zlatibor  Mapa, Put do objekta
  +381 31 597 259

Specijalna bolnica za bolesti štitašte žlezde i bolesti metabolizma Zlatibor Čigota bavi se kompletnom dijagnostikom i terapijom oboljenja štitaste žlezde, dijagnostikom i terapijom kardiovaskularnih oboljenja, dijagnostikom osteoporoze, terapijom dečije i adolescentne gojaznosti, dijagnostikom i terapijom oboljenja koštano zglobnog sistema.

Pored sopstvenog stručnog kadra, medicinski centar Čigota ima dugogodišnju tradiciju u dolascima stručnih saradnika sa Medicinskog fakulteta iz Beograda, Kliničkog centra...

Najuglednija je i najstarija zdravstvena ustanova na Zlatiboru.

ODELJENJA
INTERNA MEDICINA
NUKLEARNA MEDICINA
CENTAR ZA PREVENCIJU, LEČENJE I REHABILITACIJU GOJAZNOSTI KOD DECE I ADOLESCENATA
FIZIKALNA MEDICINA
LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA

KABINETI
Laboratorijska dijagnostika
Kabinet za kardiološki i ergo test
Kabinet za osteodenzitometriju

KONSULTANTI

ZAKAŽITE PREGLED

Medicinska recepcija - ambulantno poliklinička služba   -  031 597 259
Glavni medicinski tehničar -  031 597 258
Nuklearna medicina  -  031 597 273
Interna medicina - 031 597 298
DEXA - kabinet za osteodezintometriju - 031 597 276
ČIGOTICA - Centar za prevenciju, lečenje i rehabilitaciju gojaznosti kod dece i adolescenata - 031 597 267
Kabinet za kardiološki i ERGO test -  031 597 268
Fizikalna medicina  -  031 597 282
Bolničko odeljenje - 031 597 338
Laboratorija  -  031 597 277  

CENOVNIK USLUGA

Smeštaj: Specijalna bolnica Čigota Zlatibor