Medicinske usluge Čigota

Kraljeve vode 30
Zlatibor  Mapa, Put do objekta
  +381 31 597 259

Specijalna bolnica za bolesti štitašte žlezde i bolesti metabolizma Zlatibor Čigota bavi se kompletnom dijagnostikom i terapijom oboljenja štitaste žlezde, dijagnostikom i terapijom kardiovaskularnih oboljenja, dijagnostikom osteoporoze, terapijom dečije i adolescentne gojaznosti, dijagnostikom i terapijom oboljenja koštano zglobnog sistema.

Pored sopstvenog stručnog kadra, medicinski centar Čigota ima dugogodišnju tradiciju u dolascima stručnih saradnika sa Medicinskog fakulteta iz Beograda, Kliničkog centra...

Najuglednija je i najstarija zdravstvena ustanova na Zlatiboru.

ODELJENJA
INTERNA MEDICINA
NUKLEARNA MEDICINA
CENTAR ZA PREVENCIJU, LEČENJE I REHABILITACIJU GOJAZNOSTI KOD DECE I ADOLESCENATA
FIZIKALNA MEDICINA
LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA

KABINETI
Laboratorijska dijagnostika
Kabinet za kardiološki i ergo test
Kabinet za osteodenzitometriju

KONSULTANTI

ZAKAŽITE PREGLED

Medicinska recepcija - ambulantno poliklinička služba   -  031 597 259
Glavni medicinski tehničar -  031 597 258
Nuklearna medicina  -  031 597 273
Interna medicina - 031 597 298
DEXA - kabinet za osteodezintometriju - 031 597 276
ČIGOTICA - Centar za prevenciju, lečenje i rehabilitaciju gojaznosti kod dece i adolescenata - 031 597 267
Kabinet za kardiološki i ERGO test -  031 597 268
Fizikalna medicina  -  031 597 282
Bolničko odeljenje - 031 597 338
Laboratorija  -  031 597 277  

CENOVNIK USLUGA

Smeštaj: Specijalna bolnica Čigota Zlatibor
Kontaktirajte nas