Korisni telefoni

Turistička organizacija Zlatibor 031-841-646, 848-015, 848-415
Ski centar Tornik 031-581-235, 315-0004, 315-0005
Komunalna milicija 062-886-12-94
Gorska služba spasavanja Zlatibor 063-466-467
Stopića pećina 031-583-377
Pošta Zlatibor 031-841-337, 841-519
Pošta Čajetina 031-3831-332
Telekom - poslovnica Zlatibor 031-846-250
Komercijalna banka 031-845-182
Banka Intesa 031-845-568
Dom zdravlja Zlatibor 031-841-279
Dom zdravlja Čajetina 031-3831-224
Dečije odeljenje Dom zdravlja Čajetina 031-3831-911
Apoteka Zlatibor 031-841-003, 841-338
Apoteka Čajetina 031-3831-046
Veterinarska stanica 031-3831-340
Benzinska stanica NIS Zlatibor 031-841-237
Benzinska stanica DMV Čajetina 031-832-293
Benzinska stanica Knez Petrol Sušica 031-831-236
Benzinska stanica Eko Mačkat 031-583-278
Alex taxi 031-846-100
Autoelektričar Zlatibor 031-843-500
Automehaničar Zlatibor 031-845129, 031-841391
Automehaničar Čajetina 031-832-176, 831-532
Cvećara Zvončići Čajetina 061-605-0286, 061-605-0285
Dečji vrtić "Radost" Čajetina 031-831-360
Dečni vrtić "Narcis" Zlatibor 031-841-552
Policijska stanica Zlatibor 031-841-039
Policijska stanica Čajetina 031-3831-222, 3831-421
Vatrogasci Čajetina 031-3831-223
JKP Zlatibor 031-841-368, 843-224
JKP "Vodovod" Čajetina 031-3831-805
Meteorološka stanica Zlatibor 031-841-288
Šumska uprava 031-841-278
Putevi 031-841-358
Kulturno sportski centar 031-831-160, 831-998, 832-256
Dom kulture Čajetina 031-3832-014
Biblioteka "Ljubiša R. Đenić" Čajetina 031-3831-380
Muzej "Staro selo" Sirogojno 031-3802-291, 3802-063
Skupština opštine Čajetina 031-3831-151
Mesna zajednica Čajetina 031-831-431
Mesna zajednica Zlatibor 031-841-470
Elektrodistribucija Čajetina 031-3831-351, 3831-143
Inspekcijske službe 031-831-961
Finansijska policija 031-831-907
Uprava prihoda 031-831-077, 831-173
Urbanistička služba 031-831-677
Direkcija za izgradnju 031-831-002, 831-003
Geodetska uprava 031-831-185
Crkvena opština 031-831-953