XIV MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM IZ OBLASTI CELULOZE, PAPIRA, AMBALAŽE I GRAFIKE

Uporedi smeštaj

U Specijalnoj bolnici “Čigota“ na Zlatiboru, od 17. do 20. juna 2008. održava se XIV MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM IZ OBLASTI CELULOZE, PAPIRA, AMBALAŽE I GRAFIKE.
Neke od tema: ABB vodeno-vazdušni ovlaživač; Novi sistem nadzora za targentni premotač u fabrici kartona „Umka“; reciklađa papira u funkciji održivog razvoja...

Organizator: Tehnološko-metalurški fakultet Univetziteta u Beogradu, Centar za celulozu, papir, ambalažu i grafiku Srbije Pokrovitelji: Ministarstvo nauke Republike Srbije; Ministarstvo poljoprivrede, šumarstava i vodoprivrede; ABB process solutions&services SPA, Milano, Italy... Domaćin: ČIGOTA Kongresna sala ČIGOTE u 9:00.

Vesti i događaji: 

Kategorija: 

Mesto: