U Srbiji još nisu formirani pravi turistički klasteri - U pripremi revizija Strategije razvoja turizma
30 Maj 2011  /  Izvor: Ekapija

Strategijom razvoja turizma Srbije do 2015. predviđeno je formiranje turističkih klastera sa ciljem uspešnijeg pozicioniranja zemlje na međunarodnom turističkom tržištu.

Strategijom je predviđeno da se formiraju četiri glavna klastera - Vojvodina, Beograd, Jugozapadna Srbija i Jugoistočna Srbija.
Generalni sektretar Asocijacije turističkih agencija Srbije (ATAS) Srđan Dživdžanović izjavio je za "Tanjug" da razvoj domaćeg turizma zavisi od niza komponenti.

Jedna od tih komponenti, kazao je Dživdžanović, je formiranje klastera koji su na nekim destinacijama su klasteri formirani i sada pokušavaju da privuku i domaće i inostrane turiste

- Što se tiče samog razvoja domaćeg turizma, mi pokušavamo na razne načine, da se pre svega obratimo inostranom gostu, pošto je dolazak domaćih gostiju u padu, prošle i ove godine - kazao je generalni sekretar ATAS.

Podsetivši da je vlada donela niz podsticajnih mera, počev od kredita pa do drugih olakšica za turističke privrednike, Dživdzanović je konstatovao da su prvi pokazatelji dolaska stranih gostiju relativno ohrabrujući.

- Njihov broj se stalno povećava, ali veliko je pitanje da li naša turistička privreda može da konkuriše svojom ponudom, s obzirom na loše ekonosko stanje u zemlji i ono što je do sada urađeno - kazao je Dživdžanović.

Dživdžanović smatra da će se "tokom ove sezone mnoge stvari iskristalisati."

Napominjući da je u pripremi revizija Strategije razvoja turizma, kojom će neke stvari biti redefinisane u odnosu na dokumet koji je usvojen 2006. godine, Dživdžanović je izrazio uverenje da će u tome biti postignuti bolji rezultati nego do sada.

Javni sektor Obaveštenja