Sastanak kod Botaničke baštice, večeras i svake srede

Uporedi smeštaj

Botanička baštica (kod pošte) . Večeras od 19-21h . Pokretni žbun . Priče o lekovitom zlatiborskom bilju . Dođite da slušate i pitate!

Povezani objekat: