Rekonstrukcija crkve brvnare u Jablanici

Uporedi smeštaj

Radovi na rekonstrukciji drvenog krova na crkvi u Jablanici počeli su polovinom jula meseca. Sredstva su, preko Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Beograd,  obezbeđena od švedske donatorske organizacije. Rekonstruiše se drveni krov crkve i biće obnovljeni krovovi šatri, odnosno sobrašica, arhitektonskih dela sakralne arhitekture našeg kraja.

Crkva brvnara u Jablanici izgrađena je 1838. godine od brvana u pravougaonoj osnovi, sa polukružnom oltarskom apsidom. U porti i pored crkve nalaze se sobrašice, koje su sukcesivno građene i bile su mesto okupljanja stanovnika Jablanice o velikim praznicima. Ova crkva posvećena je Pokrovu Presvete Bogorodice.

Crkva u Jablanici Zakonom je zaštićena još 1949. godine, kao kulturno dobro od velikog značaja za Republiku Srbiju.
Na inicijativu  zaposlenih u Muzeju na otvorenom „Staro selo Sirogojno“, 1998. godine ispred ove crkve rekonstruisan je i napravljen video zapis narodnog običaja okupljanja, i to na veliku radost meštana Jablanice.

Završetak radova na rekonstrukciji krova crkve i sobrašica očekuje se do kraja avgusta meseca, i to će biti nova turistička atrakcija kulturno – religioznog karaktera.