Pokrenuta akcija postavljanja kontejnera za odlaganje PET ambalaže na Zlatiboru

Uporedi smeštaj


Na inicijativu kompanije "Zlatibo2r voda", kroz partnerstvo sa lokalnom upravom i kompanijom "Tehnix Beo", počelo je postavljanje kontejenera specijalno namenjenih odlaganju PET ambalžnog otpada...

Na konferenciji za medije, prisusustvovao je i ministar za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje Vlade Srbije Oliver Dulić.

Imajući u vidu podatak da se na teritriji opštine Čajetina, godišnje prikupi 10 tona PET ambalaže, "Zlatibo2r voda" je pokrenula inicijativu za sistematski pristup u odlaganju i recilaži ove vrste otpada. U skladu sa važećim propisima i Lokalnim ekološkim planom (LEAP) opštine Čajetina, koji predviđa rešavanje problema u oblasti ekologije, "Zlatibo2r voda" predstavila je pravi model korišćenja postojećih resursa u upravljanju ambalažnim otpadom.

Naime, pored partnerstva sa lokalnom upravom i nevladinim sektorom, rukovodstvo ove kompanije u akciju je uključilo i svog poslovnog partnera, "Tehnix beo", kao donatora dela neophodne opreme. Podizanje svesti i edukacija najšire javnosti o važnosti očuvanja sredine, bitni su faktori u rešavanju problema upravljanja otpadom. Aktivnosti kompanije "Zlatibo2r voda" značajan su doprinos unapređenju i razvoju ove oblasti.

Vlasnik kompanije Zlatibor voda Dragan Simović istakao je važnost društveno korisnih akcija i neophodnost da se prirodi vrati ono što od nje uzimamo. Upravo su ti razlozi uticali da pokrenemo prvu u nizu akcija u cilju očuvanja životne sredine.

25. avgusta, na Kraljеvom trgu na Zlatiboru, kompanija Zlatibor voda je postavila prva 4 specijalna kontejnera za odlaganje PET ambalaže. Akciju je zvanično pokrenuo ministar Oliver Dulić, rekavši: „ Danas smo na Zlatiboru da uradimo nekoliko važnih stvari i možda pokrenemo nekoliko ideja u kojem pravcu će ova divna planina, jedna od zvezda srpskog turizmu, da se razvija. Danas smo ovde da pokrenemo akciju koja predstavlja jedan novi vid društvene odgovornosti, u kojoj kompanija koja koristi prirodu Zlatibara, pomaže da se očuva životna sredina i zdravlje ljudi, ne samo ovde već u celoj Srbiji. Postalo je uobičajeno da vidimo kada kompanije, koje uspešno posluju, u sklopu koncepta društvene odgovornosti ulažu u infrastrukturu, u sport i kulturu... Ovo je prvi put da je kompanija uložila u životnu sredinu, u ovom slučaju to znači postavljanje kontejnera u koje će i domaćini i gosti da ubacuju u PET ambalažu , koja će kasnije ponovo ući u ciklus reciklaže, ponovo će se pojaviti kao ambalaža na rafovima prodavnica, a ne kao otpad u koritima reka ili pored puteva.

Ispred opštine Čajetina prisutnima se obratio zamenik predsednika Opštine Čajetina, Milan Lazović i rekao : „Nadamo se da će nas u brizi za zivotnu sredinu i nadalje podržavati sve institucije sa nivoa države kao bi zlatiborska sela i dalje bila lepa, zdrava i čista.“ U svoje ime i u ime Opštine posebno se zahvalio kompaniji „Zlatibor-voda“ na pokrenutoj akciji, koja najbolje pokazuje da samo u saradnji poslovnog i javnog sektora, razne inicijative od opšteg značaja jesu ostvarive.
 

Vesti i događaji: 

Kategorija: 

Mesto: