Obaveštenje - Opština Čajetina - Odsek za lokalnu poresku administraciju
16 Februar 2010

O B A V E Š T E Nj E
Poštovani građani,

Za svaku nepokretnost koju poseduje na teritoriji opštine Čajetina, građanin mora podneti posebnu prijavu (koliko nepokretnosti, toliko prijava). Ako obveznik ima više nepokretnosti, sve prijave predaje na jednom mestu, u Odseku za lokalnu poresku administraciju u opštini Čajetina. Podsećamo vas da je Vaša zakonska obaveza da za svaku nepokretnost koju posedujete podnesete prijavu (obrazac PPI – 2).
Sve potrebne informacije možete dobiti u u opštini Čajetina – Odsek za lokalnu poresku administaciju, kancelarija broj 15 (I sprat), u vremenu od 7,00 do 15,00 sati, svakim radnim danom.

Tokom narednih mesec dana, svim poreskim obveznicima na teritoriji opštine Čajetina na kućnu adresu biće dostavljeno obaveštenje, obrazac poreske prijave, kao i uputstvo o popunjavanju prijave.
Redovnom uplatom poreza stiču se sredstva koja građanima služe za zadovoljavanje opštih potreba. Zato je u interesu svih građana da izmiruju svoje obaveze, jer ćemo boljom naplatom poreza imati više sredstava koja će se koristiti za izgradnju ulica, puteva i kanalizacione mreže, uređenje vrtića, škola i slično.

OPŠTINA ČAJETINA
ODSEK ZA LOKALNU PORESKU ADMINISTRACIJU

Javni sektor Obaveštenja Opština Čajetina, Čajetina