Nove programske aktivnosti AKK Aleksandar Nikolić Zlatibor 2009-2010.

Uporedi smeštaj

Nove programske aktivnosti AKK Aleksandar Nikolić Zlatibor 2009.-2010. 

UČIMO OD VELIKANA-USAVRŠAVAJMO SE ZAJEDNO

   Novi projekat nas vraća u prošlost. U 34-oj godini rada počinjemo ponovo sa proširenim programom, aktivnosti i manifestacije na celogodišnjem nivou.
   Ovo će biti nešto novo u radu AKK Aleksandar Nikolić koji je zadnjih godina, sticanjem okolnosti, imao samo košarkaški kamp na Zlatiboru.
   Otišao je jedan od osnivača Miki, čovek koji je jedini svih 33 godine bio spiritus movens svih stručnih događaja u okviru mnogih aktivnosti koje je velika grupa stručnjaka okupljenih oko različitih programskih zadataka veoma uspešno ostvarivala. Ostavio nam je, svojim prijateljima i svojoj deci u amanet da ga održavamo i proširimo!
   Bivši „Junior“ je dobio novo ime u čast profesoru Aci Nikoliću koji je svoju veličinu pokazao radeći i sa najmlađima, koji je svoje stručno znanje prenosio, novim, mladim generacijama stručnjaka, i na kampu stekao mlade prijatelje.
   Od 1976. godine prošlo je oko 30.000 igrača i trenera a šireći svoju programsku aktivnost ostvarili smo i veoma značajne projekte: Osim kampa, Mini basket asocijacija 1980, Mc Donalds i Tigrova liga za najmlađe, Buba basket, brojne knjige i publikacije, humanitarne aktivnosti: Srbija deci Krajine, Košarkaši deci KIM-a, izložbe, TV, radio emisije i mnoštvo pozitivnih članaka u štampi, ideja o izgradnji Olimpijskog sela na Zlatiboru, izgradnja košarkaških terena, mnogo podeljenih konstrukcija, tabli, opreme i lopti, saradnja sa donatorima, partnerima i sponzorima.
   Smrt našeg prijatelja je nas, njegove prijatelje i saradnike okupila da se ponovo angažujemo, da inoviramo, proširimo i nastavimo tradiciju školovanja i usavršavanja igrača i trenera, tradiciju najstarijeg, najstručnijeg i najbrojnijeg košarkaškog kampa u Srbiji. 
   Bićemo inicijatori promena u radu sa mladima, želimo da stvorimo INOVATIVNI CENTAR koji će potstaći na razmišljanje i rad u struci, stvaranju osnova za novu metodologiju rada, jer je to i bio najjači program Zlatiborskog okupljanja vrhunskih trenera. Promenili smo mesto na Zlatiboru i locirali svoju aktivnost u Sirogojnu koje pruža mogućnost celogodišnjim aktivnostima.

Kako smo to zamislili:

1. MINI BASKET: IGRAONICA I RADIONICA
   A. Prvi put u našoj zemlji spustili smo metodološki pristup na predškolski uzrast gde će u IGRAONICI, najmlađima, šestogodišnjacima, košarkaška lopta i mini-mini koš biti stalno u upotrebi uz trenere i vaspitače specijaliste za taj uzrast.
   B. MINI BASKETAŠI, do 10 godina, će svoje košarkaško umeće ostvariti u RADIONICI u kojoj se „Igra da bi se učilo“!
   Novost je da ćemo ovaj program proširiti na celu školsku godinu kroz rekreativnu nastavu predškolskog i mlađeg školskog uzrasta.
 Rukovodioc ovog projekta je Rade Georgijevski
2. KOŠARKAŠI I TRENERI, MUŠKI I ŽENSKI NA ZAJEDNIČKOM ZADATKU:
   Svi vrhunski treneri koji su bili, ponovo će biti sa nama da daju doprinos razvoju
stručne misli, pomognu mladima, igračima i trenerima i svoje bogato iskustvo stave u službu inovativnih procesa.
   Cenić, Ivković, Pešić, Maljković, Obradović, Vujošević, Joksić, Djaković, Georgijevski, Lukovski, Gašić, Lukajić, Stepandić, Pavlović, Jankov, Petrović, Vučurović, Mijatović, Sretenović, Trivan, Ratković, Marina, Hrkić, Đorđević, Antić i mnogi drugi će boraviti u periodu juli-avgust 2009. i svoje iskustvo prenositi na mlade.
   Program profesora Ace Nikolića će biti ostvaren uz još jedan koji će se prvi put pojaviti kod nas.
   Povezivanje teorije i prakse će ostvariti stari pedagog, učesnik prvih kampova i nosioc realizacije mini basket projekta KK Radnički iz 1980 godine profesora fizičkog vaspitanja Petar Hrkić.
   On je zadnjih 10 godina pisao svoje teorije koje priprema da praktično demonstrira u radu sa trenerima specijalistima za rad sa adolescentima i mladim igračima. 
   Teoretsko obraćanje će početi na PREDKAMPERSKOM SAVETOVANJU a praktični i teoretski rad će se nastaviti na 34.-om kampu Aleksandar Nikolić u Sirogojnu.
   Počećemo suštinskim pitanjima metodike i didaktike pedagoškim aspektom rada sa adolescentima.
   Želja nam je da proširimo saznanja različitim prisustvom i da damo stvarni doprinos razvoju košarkaške adolescentne fenomenologije.
   Specijalna problematika treninga košarkašica biće ostvarena kroz rad kojim će rukovoditi Marina Maljković.
 3. PREDKAMPOVSKO SAVETOVANJE
   Pozivni karakter, sa trenerima specijalistima. Teme:
A. Adolescent i košarka-metodika i didaktika košarkaškog treninga za adolescente.
B. Stanje teoretske misli i prakticizma u košarkaškoj fenomenologiji Srbije
C. Stvaranje tima stručnjaka – specijalista za rad sa adolescentima sa mogućnošću izbora metodologije rada
D. Prednosti promenjene medotologije
   Učesnici: Georgijevski, Žeravica, Lukovski, Maljković Marina, Stamenković i Hrkić 
   Praktični deo inovativnog projekta će biti ostvaren već ove godine na Košarkaškom Kampu Aleksandar Nikolić. Kroz ogledne treninge uz svakodnevna savetovanja, to bi mogao da bude i metodološki dokaz o efektu rada.
4. NOVI PORTAL AKK ALEKSANDAR NIKOLIĆ
   A. Sva izlaganja će biti prezentovana na novom PORTALU koji otvaramo sa početkom rada kampa i imaće rubriku – „INOVATIVNI PROJEKTI“ i biće otvoren za širu stručnu javnost.
   B. Portal će imati i svoj projekat ON LINE SAVETOVANJE koje će trajati 10 meseci a praktični deo ćemo ostvariti, svaki put na kampu.
5. INSTRUKTAŽA
   Sa završenim kampom i uz analizu efekata rada izdaćemo publikaciju i nastavićemo rad u Srbiji kroz PERMANENTNO USAVRŠAVANJE trenera, specijalista za rad sa adolescentima
6. OSTALE AKTIVNOSTI
A. HUMANITARNE:
- Deca sa Kosova,
- „Play“,
- AKK“Prof.Aca Nikolic“
B. RADIONICE:
- UNICEF:  Poseta volontera škole bez nasilja
- „KRUG“: Zaštita dece na internetu
- „PLAY“:  Obrazovanje i kreativnost
C. IZLOŽBA:
- Miki – 33 godine košarke na Zlatiboru
- 85 godina i 60 godina srpske košarke
- 1938 – 2009  Radivoj Korać
D. TAKMIČENJA:
- Mikijev turnir
- Turnir Zlatibor 2009
- Internacionalni turnir veterana
7. GOSTI KAMPA:
- karate,
- ples

Ostale aktivnosti AKK „Aleksandar Nikolić“ biće prezentovane na konferenciji za štampu.

Informacije:
www.zlatiborbasket.rs
www.vivasport.rs
Sekretar: Biljana Pešić 063/8600-202

Sportski pozdrav

AKK „Aleksandar Nikolić“
Predsednik
Željko Kuzmanović

Povezani objekat: 

Vesti i događaji: 

Kategorija: 

Aktivnost: 

Mesto: