NAUČNI SKUP U INSTITUTU

Uporedi smeštaj

U Institutu za štitastu žlezdu i metabolizam na Zlatiboru od 30. maja do 3. juna 2007. održace se NAUČNI SKUP na teme:
- NOVE TENDENCIJE U SPECIJALNOJ EDUKACIJI I REHABILITACIJI
- POREMEĆAJI PONAŠANJA I PRESTUPNIŠTVO MLADIH: SPECIJALNO-PEDAGOŠKI DISKURS

Organizator skupa: Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Vesti i događaji: 

Kategorija: 

Mesto: