Likovni i literarni konkurs za osnovce

Uporedi smeštaj


Udruženje građana Zlatiborski krug je u okviru Dečje nedelje, a kao deo projekta "Pomoć u kući za decu sa invaliditetom", raspisalo literarni i likovni konkurs... za učenike osnovne škole, od 5. do 8. razreda, sa teritorije opštine Čajetina.

Učenici su pozvani da učestvuju u literarnom i likovnom konkursu, na kojima su teme:
* Ja sam isti kao ti
* Svi imamo iste snove
* Sva su deca jednaka

Ideja organizatora je da se na ovaj način senzibilišu mladi, i šira zajednica, za probleme i položaj dece i mladih sa smetnjama u razvoju, kao i da se pojača svest o potrebi stvaranja okruženja koje je zasnovano na principima inkluzije, kako bi, u takvom okruženju, sva deca mogla u potpunosti da ostvaruju svoje potencijale. Stvaranje inkluzivnog društva je preduslov za potpuno učešće u životu zajednice svih članova te zajednice, bez obzira na razlučitosti, već uz poštovanje različitosti i ideje da razlike čine život bogatijim, sadržajnijim i kreativnijim.

Likovni i literarni radovi će se prikupljati do kraja oktobra, a autorima najboljih radova će biti uručene nagrade na svečanosti krajem decembra.

Projekat "Pomoć u kući za decu sa invaliditetom" predstavlja javnu kampanju za uvođenje nove socijalne usluge finansirane iz opštinskog budžeta, kojom se rešavaju problemi porodica dece sa smetnjama u razvoju koja, iz različitih razloga, nisu korisnici Dnevnog boravka za decu sa smetnjama u razvoju – "Zračak", u Čajetini.

Projekat je deo projekta "Razvoj lokalnih usluga za decu sa invaliditetom i njihove porodice" koji se realizuje u tročlanom partnerstvu Delegacije EU, Ministarstva rada i socijalne politike i UNICEFa iz sredstava IPA 2008 – Socijalna inkluzija.

Vesna Belčević, PR
UG Zlatiborski krug