KJP "Zlatibor" - akcije iznošenja kabastog otpada

Uporedi smeštaj

KJP "Zlatibor" obaveštava da organizuje periodične akcije iznošenja kabastog otpada.

Kabasti otpad može se iznositi u sledećim periodima:

- od 06.04.2010. do 11.04.2010.
- od 02.05.2010. do 09.05.2010.
- od 23.06.2010. do 27.06.2010.
- od 17.10.2010. do 23.10.2010.

U toku organizovanih akcija KJP "Zlatibor" će vršiti odvoz kabastog otpada.

Nakon ovih organizovanih akcija, kabasti otpad se ne sme odlagati u kontejnere, izbacivati i smeštati na javnu površinu, već se mora čuvati na svom posedu, sve do odnošenja na odgovarajuću deponiju, o trošku vlasnika.

Za nepoštovanje ovih odredbi preduzimaće se zakonom predviđene mere protiv prekršioca uz uklanjanje neplanski bačenog otpada o trošku izvršenika i naplatu novčane kazne.

Za KJP "Zlatibor"
direktor
Milica Petrić

Vesti i događaji: 

Kategorija: 

Mesto: