Hotel Dunav - prezentacija

Uporedi smeštaj

U velikoj sali  Hotela DUNAV  13. marta 2008. sa pocetkom u 17h odrzace se prezentacija najnovije opreme za pripremu tople sanitarne vode i grejanja koja smanjuje utrosak bilo kog energenta i do 50%. 

Organizatori: Narcis komerc Zlatibor i AVC Beograd

Informacije: 031.842.353 
                   063.67.01.81 
                   064.360.40.57

Vesti i događaji: 

Kategorija: 

Mesto: