12. kongres vocara SCG sa medjunarodnim ucescem, 29. 11. - 3. 12. 2004. godine

Uporedi smeštaj

Na Zlatiboru u periodu od 29. novembra do 3. decembra 2004. biti odrzan 12. kongres vocara Srbije i Crne Gore sa medjunarodnim ucescem. U nastavku teksta pogledajte...
 

Program 12. kongresa voćara Srbije i Crne Gore

29. novembar

12-14 h dolazak učesnika; registracija, postavljanje postera

30. novembar

otvaranje Kongresa, uvodni referati, sekcija I, OKRUGLI STO

1. decembar

sekcija II, sekcija III, godišnja skupština NVD, svečana večera

2. decembar

sekcija IV, izlet u Sirogojno, sekcija V, sekcija VI

3. decembar

sekcija VII, sekcija VIII, zaklju裩 Kongresa

Konačan program biće dostupan nakon 15. novembra na www.institut-ca.org.rs i www.serbiafood.rs

 

UPUTSTVO ZA PRIPREMU POSTERA

Posteri se postavljaju prvog dana Kongresa /29.11.2004/ u periodu od 16 do 18 časova u Kongresnom centru SRBIJA i biće izloženi tokom celog rada Kongresa. Posterska mesta biće označena po redosledu iz Zbornika izvoda. Posteri mogu imati maksimalne dimenzije 1 x 1 m. Pričvršćuju se za drvenu podlogu isključivo lepljenjem.

OBAVE?TENJE O PRIPREMI I PREDAJI RADOVA

Programski odbor je u dogovoru sa Redakcijom časopisa Jugoslovensko voćarstvo odlučio da će sve radove sa Kongresa, koji budu pozitivno recenzirani, publikovati u ovom časopisu. Radove pripremljene prema uputstvu datom u Jugoslovenskom voćarstvu, u dve kopije i na disketi treba dostaviti Redakciji časopisa na Kongresu.

SERVISNE INFORMACIJE

KOTIZACIJA

Kotizacija iznosi 2.500,00 dinara. Žiro-račun za uplatu kotizacije kod AGROBANKE, Beograd 245-0149252201024-97. Kotizacija se može uplatiti i prilikom registracije učesnika. Uplata kotizacije obezbe

 

Vesti i događaji: 

Kategorija: 

Mesto: