Instrukcije za kreiranje nove lozinke će biti poslate na emeil adresu sa kojom ste se registrovali.