Denis

Reklamni studio "DeniS 88" se više od tri decenije bavi izradom raznovrsnih reklama, pripremama za štampu, izradom idejnih grafičkih rešenja i dizajnom uopšte. Ovde možete "zaokružiti" veliki deo svojih potreba za reklamom... od ideje do realizacije:

   a.. Fotokopiranje i skeniranje do formata 300x450mm

   b.. Digitalna štampa do formata 300x450mm (štampa plakata, letaka, vizit karti, deklaracija, nalepnica, jelovnika, cenovnika, vinskih i karata pića...)

   c.. Štampana folija, baneri (ceradno platno), kanvas (slikarsko platno)...

   d.. Reklame na staklu, drvetu, kliritu... svetleće reklame, panoi...

   e.. Obrada fotografija

   f.. Veliki izbor starih fotografija Zlatibora i okoline...