Centar za odgovorni i odrzivi razvoj turizma (CenORT)

Uporedi smeštaj

Centar za odgovorni i odrzivi razvoj turizma (CenORT) postavio svoj inovirani interaktivni sajt na adresi: www.cenort.rs ... U okviru sajta imate mogucnost da se upoznate sa tendencijama, deklaracijama, dokumentima i vestima o razvoju seoskog, ekoturizma i odrzivog turizma u Srbiji i svetu, sa literaturom i korisnim linkovima iz ove oblasti, kao i sa nizom drugih informacija.
CenORT je clan ECEAT-a - Evropskog centra za eko i seoski turizam (www.eceat.org.) i, u tom svojstvu, predstavljamo, u okviru sajta, i ponudu seoskog i ekoturizma Srbije.

Vesti i događaji: 

Kategorija: