Kuća Bojovića, selo Visoka

Zanemareni putokazi
Kuće do velikog rata
Kraj 19. početak 20. veka

Tradicionalna brvnara pokrivena krovom od kamena iz obližnjeg sela Maće uporno opstaje kao stambeni prostor. Neznatno modifikovana u odnosu na originalni izgled, karakteristična je po jednom od najlepših krovnih pokrivača ikada korišćenih u narodnom graditeljstvu Evrope.

Kuća Bojovića suštinski je bila deo čobanskog stana i prilikom podele nasledstva među  sinovima pripala je Milanu i Vidojki. Ne znaju Bojovići koliko je tačno kuća stara, ali se po sećanju i po tipu da pozicionirati na početak prethodnog veka.  

Likovno predstavlja sajajnu sinkopičnu kombinaciju kamen – drvo, brvno – kamen, škriljac. Već po ustaljenim rešenjima postavljena je na strmijem terenu, ima dvoja vrata, na istoku, velika i na zapadu, mala, koja su na kući zatvorena, ali je tik do njih otvoren prozor. U belo obojeni prozorski otvori nisu deo ustaljenih tradicionalnih rešenja, ali u estetskom smislu daju zanimljiv ritam fasadnim površinama.  

Krovni pokrivač  od ploča od škriljaca je osobenost kuća koje se nalaze u blizini majdana, ali i kuća koje konstruktivno mogu da podnesu  težinu materijala. U geografskom smislu, uglavnom su odlika planinskih kuća u široj okolini Ivanjice i Arilja i na delu Zlatibora.  Krov se uobičajeno naziva maća, po zaseoku Maće sela Katića na planini Mučanj i zahteva čvrstu konstrukciju i jaku podlogu od baskija koje su ravno otesane i prikovane na veoma malim razmacima. Ova vrsta krova trajna je i gotovo neuništiva. 

Velika graditeljska tradicija preduslov je gradnje dugotrajnih kuća u kojima ljudi i danas žive. Bojovići, Milan i Vidojka, nisu ni pomišljali da promene životni prostor koji su dobili kao nasledstvo koje se prenosi, evo već, tri generacije.

Projekat: Najlepše kuće Zlatibora od XIX veka do danas (2008.)
Autori: dr Nikola Krstović i Radionica KRUG

Opština Užice