Povraćaj akzice na dizel gorivo za registrovane poljoprivrednike od 1. januara 2005. godine

Uporedi smeštaj

Prema predlogu Vlade i Ministarstva finansija, Narodna Skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama, po kome se registrovanim poljoprivrednim proizvođačima prilikom prodaje dizel goriva za pogon traktora, omogućuje povraćaj akcize koja je plaćena prilikom nabavke dizel goriva do količina potrebnih za obradu zemljišta, pod uslovom da se dizel gorivo prodaje preko ovlašćenog distributera.

Uslove za dobijanje ovlašćenja za distibuciju dizel goriva, normative potrebnih količina goriva, uslove za povraćaj akcize i način i postupak ostvarivanja povraćaja akcize propisaće posebnim Pravilnikom ministar finansija. Uvođenjem povraćaja akcize omogućava se sniženje maloprodajne cene ovog goriva za oko 30%, čime će se postići sniženje troškova u poljoprivrednoj proizvodnji.

Usvojenim zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana predviđeno je oslobađanje poljoprivrednika od obaveze plaćanja poreza na prihode od poljoprivrede i šumarstva na katastarski prihod za period od dve godine (2004. i 2005.), uz istovremeno poresko oslobađanje premija, subvencija, regresa iz budžeta, odnosno PDV nadoknade po zakonu koji uređuje porez na dodatu vrednost, koje se isplaćuju na poseban namenski tekući račun poljoprivrednika upisanih u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Kako će Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede od naredne godine regrese, premije i subvencije isplaćivati samo registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima na namenske tekuće račune, ova mera obezbeđuje podsticaj za razvoj i investiranje u poljoprivrednu proizvodnju.

Takođe je, ovim setom poreskih zakona predviđeno i smanjenje poreza na prenos prava svojine za poljoprivredno i šumsko zemljište sa 5% na 2.5%.

Usvojeni finansijski zakoni primenjuju se od 1. janura 2005. godine.
Sajt Ministarstva poljoprivrede, sumarstava i vodoprivrede www.minpolj.gov.rs
 

Vesti i događaji: 

Kategorija: