Obaveštenje o kategorizaciji ugostiteljskih objekata za smeštaj

Uporedi smeštaj

Obaveštavamo sva zainteresovana pravna i fizička lica, koja žele da izvrše kategorizaciju svojih smeštajnih kapaciteta, da je došlo do izmena i dopuna Pravilnika o standardima za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj.  Prema sada usvojenim izmenama i dopunama ovog Pravilnika više nije potrebno uz zahtev za kategorizaciju, kod podataka o ugostiteljskom objektu, podnositi građevinsku i upotrebnu dozvolu. Neophodnost sve druge dokumentacije ostaje isto kao i do sada.

31.10.2012.
Turistička organizacija Zlatibor

Povezani objekat: 

Vesti i događaji: 

Kategorija: 

Mesto: