GIS - ključ razvoja novog Zlatibora

Uporedi smeštaj

U okviru projekta GIS- ključ razvoja novog Zlatibora, u toku su planirane aktivnosti za ovaj period.

Raspisan je tender za nabavku Hardverske opreme za uspostavljanje GIS-a.

Ostvarena je saradnja sa Republičkim geodetskim zavodom, Službom za katastar nepokretnosti Čajetina sa kojom je  otpočeo  postupak formiranja  digitalne baze (registra katastarskih parcela), što predstavlja osnovu za dalji razvoj Geografskog informacionog sistema.

U narednom periodu planirano je sprovođenje aktivnosti na edukaciji zaposlenih za korišćenje GIS-a, koje će se sprovesti uz pomoć saradnika iz Kragujevca, koji je grad partner Opštini Čajetina na ovom projektu.

Takođe je planirana priprema dokumentacije za raspisivanje tendera radi  izrade softvera za Geografski informacioni sistem.

Vesti i događaji: 

Kategorija: 

Mesto: